avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

BANPUสมฤด3บ้านปูฯ เน้นกลยุทธ์บริหารกระแสเงินสด ตอบโจทย์การเติบโตในช่วงเศรษฐกิจโลกผันผวน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารกระแสเงินสดจากทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากการบริหารจัดการทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับที่มั่นคง สนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าการบริหารกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับสภาวะความไม่แน่นอนของตลาดโลกได้

สำหรับ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เนื่องด้วยสภาวะความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เน้นการบริหารแผนงานระยะสั้นมากขึ้น ด้วยการลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจถ่านหิน เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร ตลอดจนเลือกพื้นที่การผลิตที่มีต้นทุนต่ำ และการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการพัฒนาพื้นที่เหมืองใต้ดิน เพื่อนำไปสู่การผลิตที่ราบรื่น ขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติได้ใช้ความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ในการสร้างกำไรในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติยังอ่อนตัวอยู่ และใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เพื่อลงทุนเจาะหลุมก๊าซเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ทางด้าน กระแสเงินสดจากการลงทุน บริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน รวมถึงบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำส่งเงินปันผลให้บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าหงสา และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน มีแผนการบริหารกระแสเงินสดและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างผลตอนแทนในรูปเงินปันผลได้อย่างน่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ กระแสเงินสดจากการบริหารจัดการทางการเงิน ด้วยการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่ามีศักยภาพในการสร้างความเติบโต พร้อมรักษาอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสม พร้อมจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอเช่นที่ผ่านมา

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากกลยุทธ์บริหารกระแสเงินสดในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ในกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน และกระแสเงินสดจากการลงทุน ซึ่งได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เป็นการเกื้อหนุนแผนการเติบโตของบริษัทฯ ตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ได้อย่างทันท่วงที เพื่อรองรับความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จากการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพนี้ ประกอบกับการผนึกกำลังจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง”

 

 

Banpu Reiterates Cash Flow Management Strategy

Supporting its Continuous Growth in the Volatile Global Economy

Banpu Public Company Limited, a leading integrated energy solutions company in Asia-Pacific, stated the Company aims to strengthen cash flow with three strategies of cash flow management, namely cash flow from operation, cash flow from investment, and cash flow from financing. The objectives of three strategies are to secure financial stability and sustain the continuous growth of the Company. The Company firmly believe that its strong cash flow management will be a potential cushion against global market volatility.

Regarding Cash Flow from Operation, the Company copes with the volatile price of energy commodity products by focusing more on short-term business strategies. Such strategies include cost-cutting in the coal production to maintain profitability as well as selecting low-cost production sites and employing more efficient machinery for the development of underground mines to ensure smooth production. In addition, the natural gas business gains its competitive advantage from low production cost, which enables profit-making when natural gas price is low while spends cash from operating activities as additional drilling of gas wells to satisfy an increase of US gas demand in the future.

For Cash Flow from Investment, Banpu's subsidiaries in Indonesia, Australia, and China, as well as Banpu Power Public Company Limited, achieved outstanding performance. They have performed efficient financial management, resulting in continuous dividends payback to the Company. Large-scale power plants such as BLCP and Hongsa, and combined heat and power plants in China have strong cash flow management and financial status, which contribute to satisfactory dividend yields. Apart from that, the Company stresses the importance of Cash Flow from Financing by seeking long-term financial sources. To date, the Company has gained strong support from various financial institutions, assuring that it has potentials to generate growth and maintain the appropriate net debt to equity ratio as well as to sustain dividend payment as in the past.

Ms. Somruedee Chaimongkol, Chief Executive Officer, Banpu Public Company Limited, revealed: “Thus far, the Company has generated uninterrupted cash flow due to effective cash flow management strategies. In particular, the Company enjoys continuous cash flow from operation activities in energy resources group and from investment activities in subsidiaries, which generate regular dividends. This provides the Company with liquidity in business operations and readiness to invest in businesses with high growth potential. The strategies also timely support the Company's growth according to the Greener & Smarter strategy as well as accommodate the volatility of energy prices in the global market and constant changes in the global economy. We are confident that with the efficient cash flow management, the synergy of 3 core groups of businesses, and the mutually beneficial business ecosystem, we can achieve sustainable growth and create long-term sustainable returns for investors and all stakeholders.”

 

AO09130

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1