avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

7UPสทธชย7UP กางแผนระยะสั้น-ระยะยาวชี้แจงผู้ถือหุ้น มั่นใจปลดเครื่องหมาย C ภายในไตรมาส 3/62

    7UP จัดชี้แจงผู้ถือหุ้น เปิดแผนระยะสั้น-ระยะยาว  เร่งเครื่องแรงทุกธุรกิจ พลังงาน –ปั๊มน้ำมัน- สาธารณูปโภค และสื่อสาร มั่นใจดันผลประกอบการพลิกเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส 2/62 หนุนส่วนทุนเกิน 50% คาดปลดเครื่องหมาย ‘C’ ได้ภายในไตรมาส 3/62  พร้อมเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขาย 7UP-W4 จำนวน 605.91 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี เสนอขายผู้ถือหุ้น สัดส่วน 5:1 ในราคา 0.05 บาท

    นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ7UP เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดประชุมชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงแผนธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว มีวัตถุประสงค์มุ่งแก้ไขให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงกว่า 50%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อปลดเครื่องหมาย “C”

       สำหรับ แผนในระยะสั้น คาดว่าจะรับรู้ผลเชิงบวกจาก 4 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.ธุรกิจโรงไฟฟ้า คาดว่าจะบันทึกกลับการตั้งด้อยค่าในส่วนของโรงไฟฟ้าวิทัยมูลค่า 50 ล้านบาทได้ในไตรมาส2/2562 และคู่สัญญาได้เสนอให้โรงไฟฟ้าในภาคใต้ 2 แห่ง กำลังการผลิตรวม 6 เมกกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าวิทัย โดยมีราคาขายไฟสูงถึง 5.14 บาทต่อหน่วย

      2.ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทย่อย บริษัท แซม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด(SAM) ได้ส่งมอบงานปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับฟาร์มกุ้งให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)หรือCPF เฟสที่ 1 จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิต 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทุก 10,000 ลูกบาศก์เมตร จะคิดค่าบริการประมาณ 1 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 และจะส่งมอบงานเฟสที่ 2 จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิต 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายในไตรมาส 3/2562 ขณะที่เฟสที่ 3 จะเป็นโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบปิด(Green House) กำลังการผลิต 2 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2562 นี้ 

        ทั้งนี้ ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำมีความต้องการและโอกาสเติบโตสูงในอนาคต จากความต้องการใช้น้ำของ CPF และผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าธุรกิจดังกล่าวจะกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจหลัก สร้างรายได้สำคัญในอนาคต   

      3.ธุรกิจวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม ผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด หรือIFP ล่าสุดได้รับงานวางสายไฟเบอร์ออพติคมูลค่า 15 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมูลค่าราว 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฟสแรกคาดว่ามีระยะทาง 146 กิโลเมตร

       4.กลุ่มธุรกิจแก๊ส ด้วยจำนวนสถานีบริการแก๊สLPG ที่มี 30 แห่ง ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ให้กับบริษัท 400 ล้านบาท และมีกำไร 40 ล้านบาท คาดว่าในปี 2562 นี้ จะยังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท

      “บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าด้วยผลของมาตรการระยะสั้นนี้จะส่งผลบวกให้ผลประกอบการของบริษัทพลิกเป็นบวกได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 นี้ และคาดว่าภายในไตรมาส 3/2562 จะสามารถปลดเครื่องหมาย “C” ได้  ขณะเดียวกันบริษัทได้ศึกษาโครงการลงทุนในระยะยาวควบคู่ไปกับการดำเนินแผนระยะสั้น เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพให้กับบริษัท”นายสิทธิชัยกล่าว

       สำหรับ แผนระยะยาวจะประกอบไปด้วย ธุรกิจกำจัดขยะ กำจัดกากขยะอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106  และปี 2563 จะเริ่มก่อสร้างเตาเผาขยะ กำลังการผลิต 330 ตันต่อวัน และระดับกำลังการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าจำนวน 9 เมกกะวัตต์  บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจกำจัดขยะจะเป็นอีกธุรกิจในอันที่จะสร้างรายได้หลัก เนื่องจากความตื่นตัวในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ และพบว่าค่าธรรมเนียมของการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอยู่ในช่วง 3,500-12,000 บาทต่อตัน สูงกว่าขยะครัวเรือนหลายเท่าตัว

       ขณะเดียวกันบริษัทเตรียมจะเสนอตัวเป็นผู้กำจัดสารปนเปื้อนบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ภายในระยะเวลา 15-20 ปี โดยต้องดำเนินการภายใต้สนธิสัญญามินามาตะว่าด้วยการกำจัดสารปรอท ซึ่งจะต้องล้างสารปรอทรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนจะนำไปดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

      บริษัทยังมีความสนใจลงทุนร่วมกับบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด เพื่อรับสัมปทานธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประประส่วนภูมิภาค(กปภ.) เพื่อส่งน้ำประปาให้กับจังหวัดภูเภ็ต ขณะนี้รอความชัดเจนในเรื่องของแผนธุรกิจคาดจะได้ข้อสรุปในเดือนกรกฎาคม 2562

       พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (7UP - W4) หรือ วอร์แรนต์ จำนวนไม่เกิน 605.91 ล้านหน่วย เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาหน่วยละ 0.05 บาท

       วอร์แรนต์ดังกล่าว มีอายุ 3 ปี กำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพในเดือนมิถุนายนของทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป กำหนดราคาใช้สิทธิครั้งที่ 1 ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น  การใช้สิทธิครั้งที่ 2 ที่ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น และการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ที่ราคา 2.25 บาทต่อหุ้น

ลักษณะธุรกิจของ7UP

         กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1.) ธุรกิจตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่าย แก๊ส LPG 2.) ธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก  3.) ธุรกิจวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things (IoT) และ4.) ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับฟาร์มกุ้ง

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1