avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 18ฟิทช์เรทติ้งส์ : การเข้าซื้อกิจการ Murphy Oil ในประเทศมาเลเซียของ ปตท. จะช่วยเพิ่มการผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียม

 

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 25 มีนาคม 2561: ฟิทช์เรทติ้งกล่าวว่า แผนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ในการเข้าซื้อกิจการ Murphy Oil Corporation (อันดับเครดิต BB+/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ในประเทศมาเลเซียจะช่วยเพิ่มสถานะปริมาณสำรองและการผลิตปิโตรเลียมให้กับบริษัทฯในทันที ในมุมมองของฟิทช์ แผนการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ พร้อมกับการชนะการประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณจะแก้ไขปัญหาการลดลงของปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของ ปตท.สผ. ที่ลดลงในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาและช่วยเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อการผลิต

      ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิต BBB+/AAA(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ฟิทช์คาดว่าสถานะทางการเงินของ ปตท. จะยังคงแข็งแกร่งและเหมาะสมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน ถึงแม้ฟิทช์คาดการว่าอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแผนการเข้าซื้อกิจการนี้ ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของ ปตท. ที่คำนวณจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน (FFO-adjusted net leverage) จะเพิ่มขึ้นไปที่ประมาณ 1.2 เท่าในปี 2562 จาก 0.7 เท่าในปี 2561 นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีเงินสดจำนวนมากประมาณ 4.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯนี้   และ ปตท.สผ. มีอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Debt to EBITDA) ในระดับต่ำที่ 0.6 เท่า ณ สิ้นปี 2561

      ปตท.สผ. คาดว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมประมาณ 18% (ค่าเฉลี่ย 5 ปี) จากปริมาณการขายปิโตรเลียมที่ยังไม่รวมการซื้อกิจการครั้งนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 318,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ในปี 2562   ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิของกิจการ Murphy Oil ที่จะเข้าซื้ออยู่ที่ 48,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ในปี 2561

      ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณสํารองที่คาดว่าจะพบ (Proved and Probable: 2P) จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,302 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณสำรอง 2P ต่อการผลิตไปเป็น 8.8 ปี จาก 7.8 ปี ในปี 2561 ซึ่งน่าจะช่วยให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มอายุปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserve: 1P) ต่อการผลิต ไปเป็น 7 ปีจากปัจจุบันที่ 5 ปี ในช่วงเวลา 2-3 ปีข้างหน ฟิทช์คาดว่า ปตท.สผ. จะยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มปริมาณสำรองและกำลังการผลิตของบริษัทฯ

      ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Murphy Oil Corporation เพื่อเข้าซื้อหุ้นจำนวน 100% ของ 2 บริษัทย่อยของ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซียในราคา 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอาจจะมีการชำระเงินเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับผลของการขุดเจาะสำรวจในอนาคต   บริษัทย่อยทั้ง 2 นี้ถือสัมปทานอยู่ทั้งหมด 5 โครงการ; แบ่งเป็น โครงการในระยะผลิต 2 โครงการ โครงการในระยะการพัฒนา 1 โครงการ และโครงการในระยะสำรวจอีก 2 โครงการ สำหรับโครงการในระยะการพัฒนานั้น การผลิตครั้งแรกคาดว่าจะเริ่มขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2563 และจะขยายกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจนถึงการผลิตเป้าหมายที่ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยปริมาณยอดขายสุทธิสำหรับ ปตท.สผ. คาดว่าจะอยู่ที่ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นอกจากนี้โครงการเหล่านี้เมื่อเริ่มการผลิตตามแผนแล้วจะมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ

 

Fitch Ratings : PTT's Purchase of Murphy Oil's Malaysia Assets to Raise Output, Reserves

       Fitch Ratings-Bangkok-25 March 2019: PTT Exploration and Production Public Company Limited's (PTTEP) plan to acquire Murphy Oil Corporation's (BB+/Stable) business in Malaysia will immediately increase the group's reserves and production profile, Fitch Ratings says. In our view, the acquisition plan and contract wins at the Erawan and Bongkot fields in Thailand should help reverse PTTEP's fall in proven reserves over the last eight years and improve its reserve life.

      PTTEP is the exploration and production arm of PTT Public Company Limited (PTT, BBB+/AAA(tha)/Stable). We expect the PTT's financial profile to remain robust and comfortable for its current ratings despite our expectations of a modest increase in its leverage as a result of the proposed acquisition. We expect PTT's FFO adjusted net leverage to increase to about 1.2x in 2019 (end-2018: 0.7x). PTTEP's large cash balances of USD4.0 billion at end-2018 should be more than adequate to fund the USD2.1 billion acquisition cost. PTTEP's debt to EBITDA was only 0.6x end-2018.

      PTTEP expects the acquisition to increase its sales volume by about 18% on a five-year average basis, from the expected pre-acquisition sales volume of 318,000 barrels of oil equivalent per day (boed) in 2019. The net sales volume of the Murphy assets was 48,000 boed in 2018.

      PTTEP expects its proved and probable (2P) reserves to increase to 1,302 million barrels of oil (MMBOE), driving up its 2P post-acquisition reserve life to 8.8 years (end-2018: 7.8 years). This should help PTTEP to achieve its target to increase its proved (1P) reserve life to seven years from the current five years over the next two to three years. We expect PTTEP to continue its efforts to increase its reserve profile and support its production.

      PTTEP has signed a share purchase agreement with Murphy to acquire 100% of Murphy's two subsidiaries in Malaysia for USD2.1 billion with a maximum USD100 million contingent payment upon certain future exploratory drilling results. These two companies hold five projects: two producing, one under development and two exploration projects. For the development project, the first production is expected in 2H20 and it will have full capacity of 270 million standard cubic feet per day (mmscfd) of natural gas. The net sales volume (to the company) is expected to be 130mmscfd. The production profile of the assets to be acquired will be increasingly weighted towards gas.

ติดต่อ

เลิศชัย กอเจริญรัตนกุล

Senior Director

+662 108 0158

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17, เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์, ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โอบบุญ ถิรจิต

Director

+662 108 0159

Shahim Zubair

Director

+65 6796 7243