avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS4ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท'บ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล'ที่ระดับ 'A/Stable'

       ทริสเรทติ้ งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ'A'พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ ‘BBB+’ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ‘A’ ด้วยเช่นกัน โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหนี้ระยะสั้นที่ใช้ในการซื้อกิจการของ NH Hotel Group SA (NHH)

      อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่เข้มแข็งของบริษัทในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร รวมถึงการมีแหล่งรายได้ที่หลากหลายทั้งจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทำเลที่ตั้งที่ครอบคลุม หากการซื้อกิจการของ NHH ประสบความสำเร็จตามแผนก็จะยิ่งเสริมฐานะทางธุรกิจของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะส่งเสริมโอกาสการเติบโตในระยะยาวให้แก่บริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ดี ภาระหนี้ของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากการซื้อกิจการ ส่งผลกดดันต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในระยะสั้นถึงปานกลาง ซึ่งทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบ และดำเนินการลดหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพเครดิตของบริษัทเอาไว้

      บริษัทได้ซื้อหุ้นของ NHH ในสัดส่วนรวมทั้งสิ้น 94.1% ที่มูลค่า 2.3 พันล้านยูโร หรือประมาณ 8.8 หมื่นล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ในการซื้อกิจการของ NHH เป็นหลัก จึงทำให้ภาระหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและส่งผลกดดันต่อสถานะการเงินของบริษัท เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อทดแทนเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ในการซื้อกิจการ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการบันทึกบัญชีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลของ บริษัทตามมาตรฐานบัญชีไทย ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถบริหารโครงสร้างเงินทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางการเงินที่สำคัญซึ่งจำกัดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไม่ให้เกิน 1.75 เท่าได้ อย่างไรก็ตาม

               ทริสเรทติ้ง มองว่า หุ้นกู้ดังกล่าวมีระดับของสถานะทุนน้อย ทริสเรทติ้งจึงนับรวมหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังกล่าวเป็นหนี้ทั้งจำนวน

               นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขายทรัพย์สินบางส่วนออกไปให้แก่บุคคลที่สามรวมทั้งเจรจาหาผู้ร่วมทุนเพื่อให้เข้ามาถือหุ้นบางส่วนของ NHH ตามแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ระดับ 6-7 เท่าในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า หลังจากนั้น ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะดำเนินการลดหนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 6 เท่าเพื่อที่จะรักษาคุณภาพเครดิตในระดับปัจจุบันเอาไว้

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

      แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable'หรือ 'คงที่'สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทจากการมีธุรกิจที่หลากหลายทั้งประเภทและทำเลที่ตั้ง โดยทริสเรทติ้งคาดหมายว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการรวมธุรกิจกับ NHH และจะยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะยังคงทำการลดหนี้ต่อไปเพื่อให้มีความคล่องตัวทางการเงินมากพอที่จะรองรับความผันผวนในธุรกิจโรงแรมได้

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

      โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทมีค่อนข้างจำกัดในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้าเมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันและแผนการใช้เงินทุนในการซื้อกิจการของ NHH ในขณะที่การปรับลดอันดับเครดิตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ถดถอยลงจากที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือบริษัทมีการลงทุนขนาดใหญ่โดยการก่อหนี้

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Securities), 12 กันยายน 2561

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)

อันดับเครดิตองค์กร:        A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

MINT193A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562  A

MINT205A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563  A

MINT213A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564  A

MINT21OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564    A

MINT228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565  A

MINT249A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567  A

MINT255A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568  A

MINT283A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571  A

MINT313A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574  A

MINT329A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575  A

MINT18PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 15,000 ล้านบาท           BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 15 ปี   A

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

           บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

       ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html